Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

إنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَ قَصْرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فَقْهَهِ

“Sesungguhnya panjangnya shalat seseorang dan pendeknya khutbah merupakan tanda kedalaman fiqihnya.” (HR. Muslim)
TEMA BARU
Loading...

ISTIQOMAH BA’DA RAMADHAN

إِنَّ الحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوْبُ إِلَيْهِ ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ؛ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .
أَمَّا بَعْدُ
Khutbah Pertama:

Para sederek jama'ah Jum'ah rahimakumullah,

Mangga kita samiya tansah  netepi taqwa dateng Allah, kanti taqwa ingkang sakestu sarana tansah nindakaken sedaya perintah lan dawuh dawuhipun, saha nilar lan nebihi sedaya cegah lan awisanipun , wonten ing swasana kados menapa kemawon, kapan mawon, lan wonten ing pundi kemawon,  nuju suka utawi berduka, kawontenan sulit utawi gampil, ing kawontenan sepen utawi rame , tansah netepana taqwa lan thaat dateng Allah supados kita tansah pikantuk rahmat lan kanugerahan, kebahagyaan gesang  saking ngarsa Dalem Allah Ta’ala, bade kabikak keberkahan saking sedaya arah kalebat saking bumi lan langit, Allah mila sampun njanjekaken kanti dawuhipun :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَاْلأَرْضِ

"Sekirane penduduk negara iku pada iman lan taqwa, yekti mesti wae tak bukak barakah sangka langit lan bumi. (Q.S. al-A'rof: 86).

Para sederek Kaum Muslimin  ingkang Minulya

Wulan Ramadhan nembe kemawon kepengker, swasana masyarakat kita wekdal semanten ketingal sanget gumbregah lan semanget nindakaken sak warnining pangibadahan, mboten namung ingkang wajib nanging ugi amal amal sunnah.

Pramila kita estunipun kedah saget nglestantunaken semanget menika kangge wekdal wekdal sak lajengipun. Ampun ngantos kita nandang karugen jalaran amal sae ing wekdal Ramadhan kepengker lajeng wusananipun ing wulan syawal lajeng kita ujan ujanan nuruti dateng karemenan tanpa kendali.

Menawi nalika kita shiyam nafsu kita sampun takluklan tunduk, ampun ngantos lajeng kanti alasan mahargya dinten riyadin kita gantos nuruti  hawa nafsu kita. Menawi mekaten kedadosanipun kita ngrisak dateng nilai nilai ketaqwaan ingkang sampun kita gayuh kanti ngelak lan luwe nalika shiyam sewulan Ramadhan kepengker.

Bab menika Allah sampun paring pepenget dateng kita :

وَلَا تـَـكُـونـُوا كَالَّـتِى نَـقَـضَـتْ غَـزْ لـَـهَـا مِـنْ بـَعْــدِ قُــوَّةٍ أَنْــكَاثًـا

"Sira aja padakaya wong wadon sing ngudari benang tenune, sakwise ditenun kanti kuat "
( QS.An Nahl : 92)    

Dawuh menika nggambaraken tiyang ingkang sampun kaleksanan nindakaken kesaenan kanti tlaten, sabar mbaka sekedik open tlaten nanging sinareng sampun kaleksanan malah lajeng dipun risak piyambak.

Mekaten ugi kita ingkang wekdal kapengker kanti sabar nindakaken ibadah, sae ingkang fardlu utawi sunnah ing sak lebetipun wulan Ramadhan, lajeng akhiripun sinareng sampun cekap wulan ramadhan lumebet wulan Syawal lajeng nguja hawa tumindak menapa kemawon ingkang dipun pengini.

Tiyang ingkang mekaten bade sanget kapitunan jalaran kesaenanipun dipun risak piyambak kanti anggenipun tansah nuruti dateng hawa nafsunipun.

Pramila kita kedah tansah waspada dateng godanipun hawa ingkang dumunung ing sak lebetipun awak kita piyambak menika.

Menawi gesang menika namung sekedar nuruti dateng pepinginan lan pikajengan, sahengga reka dayane sedaya usahane namung amrih saget keturutan pepinginanne, ateges tiyang menika sampun ngumawula, menghambakan diri dateng hawa nafsune. Ing mangka tiyang ingkang ngumawula dateng hawa ateges nganggep pangeran dateng hawanipun, tiyang menika badhe mlenceng saking kaleresan, tumuju dateng lampah ingkang sasar, nilar dateng keadilan lan badhe tebih saking pitedah ingkang leres.

Kados Allah anggenipun paring dawuh :

وَلاَتَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

“… lan sira aja nuruti hawa sebab bakal nyasarake sira saking dalane Allohlan saktemene sapa kang sasar saka dalane Allah, Tumprap dheweke siksa kang abot sebab olehe pada lali  ing dinoa hisab”
(Q.S.Shad: 26)

Para sederek Kaum Muslimin  ingkang Minulya

Langkung langkung kita ingkang tasih sanget prihatos ing mangsa punika, pagesangan saking samu kawis dereng saget pulih, sageta kita punika langkung ngatos atos mindak Allah ndawahaken bebendu ingkang langkung awrat.

Gumebyaring dunya mila sanget nyengsemaken, katah tiyang ingkang kesengsem lan kepincut, nanging mboten keconggah, ing mangka imanipun sanget ringkih, lajeng dados stress, wonten ugi ingkang lajeng nekat, nempuh dalan pintas, sing penting keturutan kekarepane, mboten peduli halal haram, wangun lan saru, leres lan lepat, awon lan sae, sing penting kasil katurutan.

Inggih tiyang mekaten ingkang sinebat dening Allah kawulane nafsu lan budake hawa, kados wonten ing dawuh :

أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللهِ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ

”Apa sira ora ngerti wong kang ngalap pangeran hawane (howo dadi sesembahan), Alloh nyasarake wong iku ingatase ilmune, pangrungu lan atine wis dipatri,  Alloh ndadekake tutup ing mpripate . Mulo sapa kang paring pituduh sak wuse Allah, apa sira kabeh ora padha eling”
(Q.S. Al-Jasyiyah : 23)

Kathah sanget tiyang amargi nuruti kekajengan hawa lajeng tumindak maksiyat, lajeng korupsi, lajeng ngapusi manipulasi, lajeng mboten ngangge aturan agami. Jalaran agami dianggep ngrepoti, Rasululloh nate paring pepenget :

يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِى الْمَرْءُ بِماَ
أَخَذَ الْمَالَ أَمْ مِنْ حَلاَلٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

“Bakal teka marang manungsa sawijining mangsa , wong-wong ora padha merduleake barang kang di alap, apa halal apa haram”
(H.R. Bukhari)

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ المُسْلِمِيْنَ وَالمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

Khutbah kedua:

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَظِيْمِ الإِحْسَانِ وَاسِعِ الفَضْلِ وَالْجُوْدِ وَالاِمْتِنَانِ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ؛ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ .

Kathah tiyang ingkang nyembah dhateng hawa lajeng mlenceng saking keleresan amargi piyambakipun dipun damel sasar dining Alloh kanthi ilmunipun, dagang nek ora ngapusi jare dudu pedagang, duwe jabatan nek ora korupsi jarene ora pinter, pinter nek ora ngapusi ora kondang  , wong golek rizqi halal jarene ora bakal hasil.

Piyambakipun ugi pun kunci pidanget lan manahipun, paningalanipun pun tutup mila piyambakipun mboten midhanget sambatipun tiyang sanes, manahipun sampun pejah, raos welas asih sampun ical, wontenipun namung mikir bathi lan rugi, mboten ngertos saru lan wangun, milik pribadi lan milik tiyang sanes,  manfaat menapa mlarati.

Punika wau sedayanipun inggih jalaran kiyatipun hawa nafsu ingkang ucul sak sampunipun diajar kanti shiyam sak wulan,lajeng dumugining riyaya lajeng ujan ujanan nuruti dateng sedaya pepinginan.

Mugi mugi kita tansah pikantuk petedah lan rahmatipun Allah saget ngendaleni dateng nafsu kagem nglajengaken perjuangan kita njejekaken pagesangan punika kanti ridlanipun Allah Ta'ala.

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ
اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، وَعَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا، وَارْزُقْنَا وَاجْبُرْنَا، وَارْفَعْنَا وَلَا تَضَعْنَا، وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا
اَللَّهُمَّ انْصُرْنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، اَللَّهُمَّ انْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، اَللَّهُمَّ انْصُرْنَا عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيْنَا، اَللَّهُمَّ لَا تُشْمِتْ بِنَا عَدْوًا وَلَا حَاسِدًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَاحِمِيْنَ.
وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.


إِنّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ  اَمَّا بَعدُ: 

Jama’ah ingkang minulyo,

Kaping sepindah monggo kita tansah ngaturaken puji dalasan syukur kito dumateng ngarso dalem Alloh subhanahu wa ta’ala inggih ingkang sampun paring limpahan nikmatipun dumateng kito sedoyo sahinggo ri kalenggahan dalu puniko kito seget makempal manunggal wonten masjid ingkang kito tresnani meniko saperlu nindakaken ibadah manembah dumateng Alloh. Saking shalat isya’, shalat tarawih, saha sholat witir sarto dilajengaken pangaosan. Mugi-mugi ibadah ingkang sampun kito tindakaken meniko dipun tampi Alloh dados amalan shalih ingkang saget berataken timbangan kesaenan sak mangke ing yaumul qiyamah.

Jama’ah shalat tarawih ingkang dipun rahmati Alloh,

Dari Abu Ayub Al Anshari radhiyallahu ‘anhu, dia berkata:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي وَأَوْجِزْ قَالَ إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ وَأَجْمِعْ الْيَأْسَ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ

Tiyang kakung memoni Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lajeng wicanten: “Ya Rasulullah. kula nyuwun wicanten ingkang ringkas.” 
Lajeng Rasululloh paring dawuh : 
1. yen kowe ngerjakne sholat, mula sholata kaya sholate wong sing arep perpisahan (donya). 
2. Aja ngomong karo siji ukara sing esoke kowe arep njaluk maaf amarga ucapan kuwi. lan 
3.Akehna rasa putus asa tumrap apa sing ditangan wong liya 

(Hasan. Dikeluarkan oleh Ahmad (5/412), Ibnu Majah(4171), Abu Nu’aim dalam Al Hilyah (1/462) Al Mizzi (19/347) dan Lihat Ash Shahihah (401)) 

Wasiat ingkang sepindah injih puniko Supados anggen kito nindakkaken shalat, dipun tindakaken kanti sempurna lan bertekad kiat kagem nindakaken sak sae saenipun. Tansah mahasabah diri saking sedoyo shalat ingkan kito tindak aken soho nyempurnakaken sedoyo kewajiban utawi sunnah-sunnah saklebetipun shalat. Lan ugi kanti saestu wonten ing manah bilih shalat kang dipun tindakaken meniko ngadep dumateng Alloh Rabb semesta alam. Tansah tunduk ing sedoyo posisi shalat kados, nalikanipun jumeneng takbiratul ihram, ruku’, sujud. 

Kanti manah ingkang khusyuk, semangat anggen nindakaken shalat, kito icalaken sedoyo pikiran-pikaran urusan dunia. Menawi taseh wonten pikiran urusan dunia kados pikiran facebook, chattingan wa, twitter meniko kito supekaken, kito icali supados kito saestu focus kagem shalat ngadep dumateng Alloh. Lan ugi kito anggep shalat ingkang kito tindakaken punika sholat tiyang ingkang badhe pejah utawi seolah-olah mboten badhe sholat malih sasampun punika (amargi wafat). 

Sampun kito pahami, bilih tiyang ingkang bade pejah mesti bakalan temen temen saestu berusaha mencurahkan sajangkep daya upaya supados shalatipun sempurna. Injih menawi kito saget nerapaken nalikanipun kito shalat, shalat kito bade khusyu’ lan membekas wonten ing manah. Shalat kados mekaten meniko dados pencegah saking akhlaq ingkan awon lan pendorong akhlak ingkang terpuji. Lan ugi nambahi iman, katentreman ing manah. Jamaah ingkang mugi tansah dipun mulyaken Alloh. 

Shalat gangsal wekdal meniko wajib kito tindakkaken ampun ngantos dipun tilaraken, lan ugi monggo saklebetipun kito shalat sunnah kados ingkang sampun kito lampahi wau inggi shalat tarawih, witir kito tindakkaen kanti manah ingkang khusyu’ sahinggo saget kados ingkang Rasulloh wasiateken kala wau. Nalikanipun kito shalat kito hayati lan kito tebihi sifat” cepet cepet ndang rampung”. Shalat kito tindakaken kanti tenang kados kados meniko shalat terakhir kito. Kito mboten mangertos punopo sakbibaripun meniko kito taseh sget ngibadah malih punopo mboten. Awit ajal meniko mboten wonten ingkang saget memprediksi kapan dumuginipun. 

Insyaa Alloh kito lajengaken malih ing sanes wekdal.

Mugi mugi kito sedoyodipun paring kesempatan kagem ningkataken kesaenan lan kito dadosaken ramadhan taun meniko awal saking perubahan dados tiyang ingkang langkung sae tinimbang tahun ingkang sampun kapengker.Aamiin

Damel ketupat tambahi santen
Menawi lepat kulo nyuwun pangapunten


Bersambung....
SEDEKAH ING WULAN RAMADHAN
 
إِنّ الْحَمْدَ ِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ يَاأَيّهَا الّذَيْنَ آمَنُوْا اتّقُوا اللهَ حَقّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنّ إِلاّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ يَاأَيّهَا النَاسُ اتّقُوْا رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَنِسَاءً وَاتّقُوا اللهَ الَذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَاْلأَرْحَام َ إِنّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا يَاأَيّهَا الّذِيْنَ آمَنُوْا اتّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا، أَمّا بَعْدُ ... 

فَأِنّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمّدٍ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَشَرّ اْلأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةً، وَكُلّ ضَلاَلَةِ فِي النّارِ.

 

Para sederek jama'ah Jum'ah rahimakumullah,

Mangga kita samiya tansah  netepi taqwa dateng Allah, kanti taqwa ingkang sakestu sarana tansah nindakaken sedaya perintah lan dawuh dawuhipun, saha nilar lan nebihi sedaya cegah lan awisanipun , wonten ing swasana kados menapa kemawon, kapan mawon, lan wonten ing pundi kemawon,  nuju suka utawi berduka, kawontenan sulit utawi gampil, ing kawontenan sepen utawi rame , tansah netepana taqwa lan tha’at dateng Allah supados kita tansah pikantuk rahmat lan kanugerahan, kebahagyaan gesang  saking ngarsa Dalem Allah Ta’ala, bade kabika keberkahan saking sedaya arah kalebat saking bumi lan langit, Allah mila sampun njanjekaken kanti dawuhipun :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَاْلأَرْضِ
"Sekirane penduduk negara iku pada iman lan taqwa, yekti mesti wae tak bukak barakah sangka langit lan bumi”. (Q.S. al-A'rof : 86). 

Para sederek kaum muslimin rahimakumullah……

Wulan Ramadhan sampun lumampah sak wetawis dinten, Ramadhan menika bebasan tamu ingkang rawuh dateng kita sedaya mbeta bebingah, barakah, faedah lan kesaenan kesaenan ingkang katah. Sampun sak mestinipun tumrap kita minangka tuan rumah ingkang nampi tamu menika, ngaturaken pakhurmatan ingkang laras kaliyan kamulyanipun tamu. Estunipun kagem ngurmati kamulyanipun wulan Suci Ramadhan punika kejawi ingkang wajib inggih Shiyam setunggal wulan, nanging prayogi kita nindakaken amaliyah amaliyah sunnah sanesipun kagem nggayuh kasampurnanipun ibadah shiyam kita. 

Mekaten ugi kita nyegah lan nilar sedaya lampah awon ingkang saget nacataken utawi nrgisakaken dateng ibadah kita. Ibadah sunat ingkang prayogi kita tindakaken katah sanget sami ugi ibadah ibadah mahdlah ingkang sesambetan kaliyan Allah, kadosta shalat shalat sunnat, tadarus Al Qur’an, ngatahaken dzikir lan do’a, I’tikaf lan sanes sanesipun. Menapa dene ibadah ingkang anggadahi dimensi sosial, kadosta silaturrahmi, melasi dateng sesami, tulung tinulung, ngatahaken shadaqah lan sanesipun. Punika sedaya sanget dipun anjuraken ing sak lebetipun wulan Ramadhan punika.

Para sederek kaum muslimin rahimakumullah……

Katahipun masyarakat kita wonten ing saklebetipun wulan Ramadhan punika sami ngedalaken shadaqah ingkang arupi tetedan, langkung langkung kagem mbukani sederek ingkang sami shiyam,  ingkang mekaten jumbuh kaliyan dawuh Nabi :

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا

 “Sapa wonge menehi buka marang wong kang pasa , mulo deweke oleh ganjaran kaya ganjarane wong kang pasa mau, kanti tanpa ngurangi sitik wae  ganjarane wong kang pasa” (HR Tirmidzi, Ibnu Majah dan Darimi. Hadits meniko dishohihkan oleh Al-Albani)


Kautamaanipun ageng sanget menawi kita sedekah. Kados dawuhipun Rasululloh:


وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ
Sedekah kuwi memadamkan dosa padha karo geni bisa dipadamke karo banyu

(HR. Tirmidzi no. 2616 dan Ibnu Majah no. 3973)

Sak rupi rupi pengadatan   punika    tetep lumampah sae ing masyarakat kita, sinaosa wonten ing kondisi  ekonomi sulit, amergi reregan kabetahan pokok sami mindak selangit, ananging umat Islam sami entheng lan ikhlash nindakaken dawuh menika. Pancen wonten pangandika ingkang sanget nggigah semangat ibadah  kita, bilih miderek setunggaling dawuh hadits swarga punika sanget branta lan kangen kaliyan tiyang werni sekawan. Salah setunggalipun inggih punika :
مطـعـم الـجـيـعـان
“Wong kang aweh pangan marang wong kang kaluwen”.

Kita maklum bilih saben sonten menjelang buka katah umat Islam sami kempal ing papan papan tertentu, kadosta wonten ing masjid, mushalla, langgar lan papan papan sanes, sedaya sami shiyam, kangge nengga dumuginipun wekdal buka sami kempal ngawontenaken majlis ilmi utawi pengaosan, tentu kemawon majlis menika kempalipun tiyang ingkang sami luwe. Mila pengadatan lajeng kanti gilir gumantos saben dinten wonten kemawon ingkang maringaken shadakah kangge mbukani sederek ingkang sami kempal nandang luwe punika. 

Kebiasaan mekaten sampun mbalung sungsum tumrap masyarakat kita amergi   yakin sanget bilih banda ingkang dipun ginakaken kagem shadaqah punika tentu bade dipun gantos dening Allah kanti tikel matikel. Jalaran Allah mila sampun paring dawuh :

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
“Lan apa wae kang sira infaqake saka bandamu, mangka Allah mesti bakal ngganti, Lan Allah iku Dzat Kang luwih becik becike kang paring rizki” (QS. Saba’ : 39).

أقول قو لي هذا واستغفروا الله لي و لكم إنه هو الغفور الرحيم.

Khutbah 2
إِنّ الْحَمْدَ ِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

Para sederek kaum muslimin rahimakumullah……
Wusananipun kita sami nyuwun dateng ngarsa dalem Allah Ta’ala, mugi mugi sedaya amal ibadah kita tinampia ing ngarsanipun Allah pikantuka lelintu ganjaran saha karidlan saking ngarsa dalem Allah Ta’ala. Pinaringana kekiyatan dhohiron wa bathinan, saget nindakaken kwajiban shiyam  kita ngantos dumugi paripurnanipun wulan punika  kanti sabar, ikhlas lan ridla. Wekasan pinaringana khusnul khatimah. Amiin.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.
 اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ اْلأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَاْلأَمْوَاتِ. 
رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْعَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ اْلأَبْرَارِ. رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا، رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِن قَبْلِنَا، رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَالاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ


رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنَا وَبَنِيْنَا أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ


رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَإِنّ الْحَمْدَ ِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ يَاأَيّهَا الّذَيْنَ آمَنُوْا اتّقُوا اللهَ حَقّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنّ إِلاّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ يَاأَيّهَا النَاسُ اتّقُوْا رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَنِسَاءً وَاتّقُوا اللهَ الَذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَاْلأَرْحَام َ إِنّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا يَاأَيّهَا الّذِيْنَ آمَنُوْا اتّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا، أَمّا بَعْدُ ... 

فَأِنّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمّدٍ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَشَرّ اْلأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةً، وَكُلّ ضَلاَلَةِ فِي النّارِ.


Para sederek Kaum Muslimin  ingkang Minulya
Mangga kita sesarengan nambahi taqwa kita dateng Allah, kanti estu estu tansah netepi  ta’at dateng sedaya perintah lan dawuh dawuhipun, saha nilar lan nebihi  sedaya awisanipun. Ampun ngantos kumawantun nilar kwajiban lan nglirwaaken dawuh dawuhipun Allah, lan ugi ampun ngantos nerjang palang awisan ipun Allah.wonten ing kawontenan kados menapa kemawon, tansah netepana taqwa lan thaat dateng Allah, supados kita tansah pikantuk rahmat lan kanugerahan, kebahagyaan gesang  saking ngarsa Dalem Allah Ta’ala, wiwit ing alam dunya punika ngantos dumugining akherat, Amiin.  Ringkesipun tansah nertepi iman lan taqwa, Inggih namung kanti sarana mekaten, kita bade manggihaken kawilujengan gesang dunya dumugining akhirat.

Alhamdulilah Alloh paring nikmat dumateng kito sedoyo inggih nikmat umur soho kasarasan ngantos  titiwekdal puniko kita pun anugerahaken manggihi wulan zhulhijah.wulan ingkang gadahi kautamaan-kautamaan, ingkang sak mangke bade kito aturaken babakan kautamaan-kautamaan saking awal wulan zhulhijah lan ibadah utawi amalan punopo kemawon ingkang dipun anjuraken ing sak lebetipun.

Jama’ah shalat jum’at rahimani wa rahimakumulloh
ing antaranipun ingkang nedahaken kautamaan-kautamaan saking wulan dzulhijah  inggih puniko Hadits saking Ibnu ‘Abbas, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam paring sabda
,
مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ . يَعْنِى أَيَّامَ الْعَشْرِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَىْءٍ
“ora ono salah sawijine amal sholeh kang luwih dicintai Alloh ngluwihi amal shaleh kan dilakoni ing dino-dino iki yaiku 10 dino awal soko wulan dzulhijah..” Para sahabat tanglet: “Tidak pula jihad ing dalane Allah?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam jawab: “Tidak pula jihad ing dalane  Allah, kejobo wong kang jihad kanti jiwo lan bondhone ananging ora ono siji wae kang bali.”[1]

Ing antarane malih ingkang nedah haken kautamaan-kautamaan dinten kasebat firman Allah Ta’ala,
وَلَيَالٍ عَشْرٍ
“lan demi malam kang sepuluh.” (QS. Al Fajr: 2).
Inggih puniko 10 dinten awal saking wulan dzulhijah.

Ma'asyirol mukminin
Babakan hadits kolo wau  Ibnu Rajab Al Hambali mengatakan, “Hadits iki nunjukake bilih amalan ing 10 dinten, langkung dipun tresnani lan nedahhaken bilih amalan ing 10 dinten awal langkung dipun tresnani menawi kabandengan dinten lintunipun lan mboten wonten pengecualian.menawi dipun sebateken bilih ing dinten kasebat langkung dicintai Alloh,meniko nedahaken , bilih nindakaken amal shaleh ing wekdal 10 hari awal zhulhijah langkung utami ing sisinipun Alloh.”[7]

Amalan ingkang Dianjurkan ing Sepuluh Hari Awal Dzulhijah
Keutamaan sepuluh dinten awal Dzulhijah berlaku kangge amalan punopo mawon ingkang leres, mboten kawates amalan khusus.[12]

Amalan ingkang dipun anjuraken ing awal dzulhijah inggih puniko siyam. Saking Hunaidah bin Kholid, saking garwonipun, istrinipun Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam paring sabdo

عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَصُومُ تِسْعَ ذِى الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ.
“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa siyam ing 9 dino awal dzhulhijah, pada hari ‘Asyura (10 muharom) , poso 3 dino saben-saben wulan. [13], …”[14]

Sahabat ingkang mraktekaken siyam 9 dinten saking awal dzhulhijah inggih puniko Ibnu ‘Umar. Lan poro Ulama kados Al Hasan Al Bashri, Ibnu Sirin lan Qotadah ugi nyebataken kautamaan siyam ing dinten-dinten puniko. Meniko pendapat mayoritas Ulama. [15]

Para sederek Kaum Muslimin ingkang minulya,

Sak lajengipun ugi amalan ingkang dipun anjuraken inggih puniko siyam ing dinten Arofah kagem tiyang ingkang mboten nindak aken haji. Ampun ngantos nilaraken siyam Arofah
puasa Arofah meniko wonten ing tanggal 9 Dzulhijah.kados  hadits Abu Qotadah,

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِى بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ
“Puasa Arofah ngapusake dosa setahun kang lalu dan setahun arep teko.”[24] Keutamaan puasa Arofah inggih puniko bade dipun hapus dosa setahun ingkang kapengker lan setahun ingkang bade dateng lan dosa ingkang dipun maksud inggih puniko dosa-doso alit.utawi diringannaken dosa ageng utawi dipun inggilaken derajatipun.[26]

Lajeng kagem tiyang ingkang haji mboten dipun anjuraken nindakaken siyam Arofah.kados hadits Rasululloh saking Ibnu ‘Abbas,


أقول قو لي هذا واستغفروا الله لي و لكم إنه هو الغفور الرحيم.

 KHUTBAH 2

إِنّ الْحَمْدَ ِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

Para sederek ingkang minulyo
 Ing antaranipun bilih dinten Arofah ugi gadahi kautamaan.-kautamaan kados wonten hadits:,
مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِى بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ
“ing antarane dino kang Alloh akeh mbebasake salha sawijine manungso soko neraka yaiuku ing dino Arofah(kangge tiyang ingkang wonten Arafah). Alloh bakal nyedakki tiyang kolo wau lajeng ditampak ake kautamaanipun menyang para malaikat. Banjur Alloh berfirman: opo kang dikarep ake”[20]

Meniko poro sederek
kautamaanipun tiang ingkang haji, sederek kito ingkang wukuf ing Arofah lilo ninggalaken sanak saudara,negri,ugi nelasaken bondo,ingkang dados kekarepanipun inggh puniko ampunan,ridho lan manggihi Rabb ipun. Derajatipun tergantung kalian niat saben tiyang ingkang nindakkaken wukuf ing Arafah. [21]

Keutamaan lintunipun, hari arofah inggih wekdal mustajabipun do’a. Kados hadits saking ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ
“Seapik-apike do’a yaiku do’a ing dino  Arofah.”[22]

Akhiripun mugi Alloh gampilaken anggen kito ngibadah lan mugi kito suatu saat saget nindakkaken ibadah haji.اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ اْلأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَاْلأَمْوَاتِ. رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْعَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ اْلأَبْرَارِ. رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا، رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِن قَبْلِنَا، رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَالاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ


رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنَا وَبَنِيْنَا أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Footnote:
[1] HR. Abu Daud no. 2438, At Tirmidzi no. 757, Ibnu Majah no. 1727, dan Ahmad no. 1968, dari Ibnu ‘Abbas. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih sesuai syarat Bukhari-Muslim.

[2] Lihat Taisir Karimir Rahman, ‘Abdurrahman bin Nashir As Sa’di, hal. 923, Muassasah Ar Risalah, cetakan pertama, tahun 1420 H.

[3] Zaadul Masiir, Ibnul Jauziy, 6/153, Mawqi’ At Tafasir.

[4] Lihat Tafsir Juz ‘Amma, Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin, hal. 159, Darul Kutub Al ‘Ilmiyyah, cetakan tahun 1424 H.

[5] Latho-if Al Ma’arif, Ibnu Rajab Al Hambali, hal. 469, Al Maktab Al Islamiy, cetakan pertama, tahun 1428 H.

[6] HR. Abu Daud no. 2438, At Tirmidzi no. 757, Ibnu Majah no. 1727, dan Ahmad no. 1968, dari Ibnu ‘Abbas. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih sesuai syarat Bukhari-Muslim.

[7] Latho-if Al Ma’arif, hal. 456.

[8] Lihat Latho-if Al Ma’arif, hal. 457 dan 461.

[9] Idem

[10] Latho-if Al Ma’arif, hal. 458.

[11] Idem

[12] Lihat Tajridul Ittiba’, Syaikh Ibrahim bin ‘Amir Ar Ruhailiy, hal. 116, 119-121, Dar Al Imam Ahmad.

[13] Yang jadi patokan di sini adalah bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi.

[14] HR. Abu Daud no. 2437. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

[15] Latho-if Al Ma’arif, hal. 459.

[16] HR. Muslim no. 1176, dari ‘Aisyah

[17] Fathul Bari, 3/390, Mawqi’ Al Islam

[18] Latho-if Al Ma’arif, hal. 459-460.

[19] Lihat Fathul Bari, 3/390 dan Latho-if Al Ma’arif, hal. 460.

[20] HR. Muslim no. 1348, dari ‘Aisyah.

[21] Lihat Mirqotul Mafatih Syarh Misykatul Mashobih, Al Mala ‘Alal Qori, 9/65,Mawqi’ Al Misykah Al Islamiyah.

[22] HR. Tirmidzi no. 3585. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan.

[23] Lihat Tuhfatul Ahwadziy, Muhammad ‘Abdurrahman bin ‘Abdurrahim Al Mubarakfuri Abul ‘Ala, 8/482, Mawqi’ Al Islam.

[24] HR. Muslim no. 1162, dari Abu Qotadah.

[25] Lihat Fathul Bari, 6/286.
[26] Lihat Syarh Muslim, An Nawawi, 4/179, Mawqi’ Al Islam.
إِنّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ  اَمَّا بَعدُ:
Jama’ah ingkang minulyo,

Kaping sepindah monggo kita tansah ngaturaken puji dalasan syukur kito dumateng ngarso dalem Alloh subhanahu wa ta’ala inggih ingkang sampun paring limpahan nikmatipun dumateng kito sedoyo sahinggo ri kalenggahan dalu puniko kito seget makempal manunggal wonten masjid ingkang kito tresnani meniko saperlu nindakaken ibadah manembah dumateng Alloh. Saking shalat isya’, shalat tarawih, saha sholat witir sarto dilajengaken pangaosan. Mugi-mugi ibadah ingkang sampun kito tindakaken meniko dipun tampi Alloh dados amalan shalih ingkang saget berataken timbangan kesaenan sak mangke ing yaumul qiyamah.

Jama’ah shalat tarawih ingkang dipun rahmati Alloh,

Alhamdulillah kito saget manggihi malih wulan ingkang kito tenggo-tenggo, wulan ingkang penuh berkah wulan ingkang dipun lipat gandakaken pahala.

Wulan ramadhan wulan ingkang katah keutamanipun, ing mriki kaulo badi ngaturaken sekedik babakan keutamaan-keutamaanipun Ramadhan:

1.      Ramadhan inggih wulan dipun turunaken Al Quran. Kados firmanipun Alloh ingkang artosipun kirang langkung mekaten:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
“ (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil).” QS. Al Baqarah:185

2.      Setan setan dipun belenggu, pintu-pintu neraka dipun tutup lan pintu-pintu suwargo dipun bikak nalikanipun ramadhan.

Rasululloh shallallohu’alaihi wasallam paring sabda:

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوابُ الْجَنَّةِ وَ غُلِقَتْ اَبْوَابُ النَّرِ وَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ
“ nalikane ramadhan pintu-pintu surge dibukak, pintu-pintu neroko ditutup, lan setan-setan dibelenggu. HR. Bukhari

3.      Saklebetipun wulan ramadhan wonten salah satunggaling malam ingkan langkung sae menawi dipun bandengaken kalian 1000 wulan.

Kados wonten ing surat Al-Qadr ayat 1-3:

4.      wulan ramadhan kalebet salah satunggaling wekdal ingkang dipun ijabahi dongo panyuwunan.

Rasululloh paring sabda:
ثَلَاثَتٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الصَّائِمُ  حَتَّى يُفْطِرَ  وَ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُالْمَظْلُوْمِ
Hadits riwayat At Tirmidzi meniko nedahaken bilih wonten tigang golongan ingkang mboten tertolak doa panyuwunanipun  inggih meniko tiang ingkang siyam ngantos buko, imam ingkang adil lan tiang ingkang dipun zhalimi.

Meniko sekedik ingkang saget kulo aturaken babakan keutamaanipu ramadhan, taksih katah malih ingkang mboten seget kaulo aturaken ing mriki. Mugi-mugi kito sedoyo saget nindakaken ibadah ing ramadhan tahun meniko ngantos paripurno sahinggo sakmangke seget dados pribadi ingkang langkung bertaqwa.

Damel ketupat tambahi santen
Menawi lepat kulo nyuwun pangapunten


KEUTAMAAN SIYAM
إِنّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ  اَمَّا بَعدُ:

Jama’ah ingkah tansah minulyo,


Kaping sepindah monggo kita tansah ngaturaken puji dalasan syukur kito dumateng ngarso dalem Alloh subhanahu wa ta’ala inggih ingkang sampun paring limpahan nikmatipun dumateng kito sedoyo sahinggo ri kalenggahan dalu puniko kito seget makempal manunggal wonten masjid ingkang kito tresnani meniko saperlu nindakaken ibadah manembah dumateng Alloh. Saking shalat isya’, shalat tarawih, saha sholat witir sarto dilajengaken pangaosan. Mugi-mugi ibadah ingkang sampun kito tindakaken meniko dipun tampi Alloh dados amalan shalih ingkang saget berataken timbangan kesaenan sak mangke ing yaumul qiyamah.

Jama’ah rahimanii warahimakumulloh,

Nalikanipun kito nindakkaen salah satunggaling pedamelan mestinipun kito gadahi tujuan, lan saklebetipun kito nindakaken pedamelan kolo wau terkadang kito ngraosaken futur, males/mboten semangat. Sahinggo kito betahaken motivasi supados anggenipun kito nindakaken pedamelan kolo wau  saget kanti  raos semangat lan akhiripun tujuan kito saget kawujud. Meniko babakan pedamelan, menawi saklebetipun kito nindakaken pedamelan kemawon betahaken motivasi ingkang nuwuhaken semangat punopo maleh sak lebetipun kito nindakaken ibadah siyam langkung betahaken motivasi nindakaken ngibadah siyam. Sahinggo kito nindakaken siyam kanti saestu/tenanan.
Lajeng ing mriki kanti punopo supados kito termotivasi semangat anggen kito siyam?

Ing antaranipun kanti kito mangertosi keutamaan-keutamaanipun siyam.
Keutamaan-keutamaan siyam inggih puniko:

1.      Siyam meniko dados penghalang saking sekso neroko

Rasululloh paring sabda:
إِنَّمَا الصِّيَامُ جُنَّةٌ يَستَجِنُّ بِهَا العَبدُ مِنَ النَّارِ
“ poso iku perisai kang nglindungi salah sawijine hamba soko geni neroko.” HR.Ahmad

2.      Siyam bade paring syafa’at dumateng tiyang ingkang nindakaken

Wonten salah satunggaling hadits dipun sebataken:
الصِّيَامُ وَ القُرانُ يَشفَعَانِ لِلعَبدِ يَومَ القِيَامَةِ
“ poso lan Al-Quran iku pemberi syafa’at marang salah sawijine hamba ing dino kiamat.”

3.      Sinten ingkang nindakaken siyam bade pinaringan ampunan saking dosa-dosanipun

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
“ Sopo wonge kang poso ramadhan kanti iman lan ngarepake pahala soko Alloh, dosa-dosane ing masa lalu mesti bakal diampuni.” HR.Bukhari
Hadits meniko nyebataken bilih sinten ingkang nindakaken siyam ramadhan bakal dipun ampuni dosa-dosa ingkang kapengker. Ananging kedah kalandasan iman ingkang manteb lan ikhlash karana Alloh saklebetipun nindakaken siyam. Dene ingkang dipun maksud dosa ing mriki inggih puniko dosa-dosa alit. Menawi dosa-dosa ageng meniko mbetahaken taubatan nasuhah, taubat kanti saestu mboten mangsuli malih nindakaken dosa ageng ingkang sampun terlanjur.
Meniko bapak ibu jama’ah ingkang minulyo sekedik ingkang saget kaulo aturaken babakan keutamaan saking siyam ramadhan.

Mugi-mugi siyam ingkang kito tindakaken kalandasan kanti iman lan ikhlash karanana Alloh, pinaringan kekiatan lan tansah semangat kagem nindakaken amal shalih ngantos dumuginipun ajal. Amiin

dodol kupat nang pinggir segoro
Yen ono lepat, kulo nyuwun ngapuro